نویسنده = رحیم سرور
تعداد مقالات: 3
2. تحلیل فضایی شاخص‌های توسعه در مناطق روستایی شهرستان دشتستان

دوره 8، شماره 3، تابستان 1395، صفحه 99-116

یعقوب زارعی؛ مسعود مهدوی‌حاجیلویی؛ علیرضا استعلاجی؛ رحیم سرور


3. بررسی اثر تراکم بر تاب‌آوری مناطق شهری (نمونه موردی محلات ناحیه یک منطقه چهارده شهر تهران)

دوره 8، شماره 3، تابستان 1395، صفحه 39-53

هوشنگ هندی؛ ناصر اقبالی؛ رحیم سرور؛ زهرا پیشگاهی فرد