نویسنده = مجید کریم پور ریحان
تعداد مقالات: 2
1. ساماندهی بافت فرسوده منطقه 12 شهر تهران با استفاده از تکنیک SWOT

دوره 9، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 215-226

مجید کریم پور ریحان؛ شهرزاد شریف جاهد


2. بررسی راهکارهای توسعه گردشگری در منطقه آزاد اروند

دوره 8، شماره 4، پاییز 1395، صفحه 15-28

پریسا سجادی؛ مجید کریم پور ریحان