نویسنده = مجید ابوالفتحی
تعداد مقالات: 2
1. مدیریت و برنامه‌ریزی توسعه گردشگری در سمنان با تأکید بر مجموعه بازار، مسجد امام و ارگ سمنان

دوره 9، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 149-172

محمدرضا لوافیان؛ بتول فقیه آرام؛ سعید زینتی؛ مجید ابوالفتحی


2. تحلیل جغرافیایی آراء شهروندان استان فارس در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری

دوره 9، شماره 2، بهار 1396، صفحه 33-49

حیدر لطفی؛ علی عبدالله نژاد؛ مجید ابوالفتحی؛ مصطفی منیعی