نویسنده = کاظم جاجرمی
تعداد مقالات: 2
2. روند منطقه‌گرایی در عصر جهانی شدن

دوره 7، شماره 2، بهار 1394، صفحه 21-34

روزا آذرکمند؛ عبدالرضا فرجی راد؛ کاظم جاجرمی