نویسنده = بهزاد فزونی
تعداد مقالات: 2
2. نقش عوامل محیطی در توسعه اقتصاد روستایی (مطالعه موردی بخش دیلمان شهرستان سیاهکل)

دوره 9، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 25-49

بهزاد فزونی؛ علیرضا استعلاجی؛ مجید ولی شریعت پناهی