نویسنده = علی ناصری منش
تعداد مقالات: 3
2. ارزیابی نقش عوامل کشاورزی و اقتصادی در توسعه کارآفرینی روستایی (نمونه موردی: روستاهای شهرستان اردبیل)

دوره 9، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 181-196

علی ناصری منش؛ بیژن رحمانی؛ رحمت‌ الله منشی زاده


3. نقش مناطق آزاد تجاری، بازرگانی و سیاسی در گسترش تجارت بین الملل و روابط سیاسی کشورها (مطالعه موردی منطقه آزاد قشم)

دوره 9، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 123-148

مسعود جزء جهانشاهی؛ سجاد علی فرجا؛ عباس نجفی؛ علی ناصری منش