نویسنده = عزت اله عزتی
تعداد مقالات: 6
2. تحلیل بحران سوریه با تأکید بر بازیگران و تأثیر آن بر امنیت سازی درخلیج فارس

دوره 10، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 261-279

حجت اله حیدری؛ زهرا پیشگاهی فرد؛ عزت اله عزتی


3. تاثیرات منطقه‌ای ساختار ژئوپولیتیکی عراق با تاکید بر ایران

دوره 9، شماره 4، پاییز 1396، صفحه 173-194

رضا قاسمی؛ عبدالرضا فرجی راد؛ عزت اله عزتی


6. تدوین شاخص های روستاهای هدف گردشگری ایران وارزیابی آنها؛ مطالعه موردی:روستاهای نمونه استان سمنان

دوره 9، شماره 1، زمستان 1395، صفحه 71-97

محمدعلی شادی؛ دکترمسعود مهدوی حاجیلویی؛ عزت اله عزتی