نویسنده = عباس نجفی
تعداد مقالات: 6
1. تحلیل و بررسی جغرافیای مرزی ایران در خلیج ‌فارس: مطالعه موردی گردشگری

دوره 12، شماره 2، بهار 1399، صفحه 361-382

عباس نجفی؛ حیدر لطفی؛ پیروز مجتهد زاده؛ عزت اله عزتی


2. نقش گردشگری در توسعه پایدار رامسر

دوره 10، شماره 2، بهار 1397، صفحه 147-157

سید امیر عباس بهاری میمندی؛ سید جمال الدین دریاباری؛ عباس بخشنده نصرت؛ عباس نجفی


3. سوء استفاده از اطفال در قاچاق مواد مخدر و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 9، شماره 4، پاییز 1396، صفحه 51-74

رضا سیمبر،؛ محمد مهدی یحیی پور؛ محمدولی کشاورز زاده؛ عباس نجفی


4. نقش مناطق آزاد تجاری، بازرگانی و سیاسی در گسترش تجارت بین الملل و روابط سیاسی کشورها (مطالعه موردی منطقه آزاد قشم)

دوره 9، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 123-148

مسعود جزء جهانشاهی؛ سجاد علی فرجا؛ عباس نجفی؛ علی ناصری منش


5. تحلیل حقوقی قرارداد بیع متقابل در بهره‌برداری از مناطق نفت و گاز دریای خزر با تأکید بر حفظ تمامیت ارضی ایران

دوره 9، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 197-222

محمد مهدی یحیی پور؛ سیده آمنه قیامی تکلیمی؛ عباس نجفی


6. نقش ایران و امریکا در امنیت خلیج فارس با تأکید بر دوران بعد از انقلاب اسلامی و استراتژی فرامنطقه‌ای ایران

دوره 9، شماره 1، زمستان 1395، صفحه 243-268

ناصر اقبالی؛ غلامرضا عاشوری؛ عباس نجفی؛ سجاد عالی فرجام