نویسنده = مسعود مهدوی
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل نقش خانه‌های دوم در تغییر کاربری اراضی کشاورزی روستاهای بخش مرکزی شهرستان لاهیجان

دوره 9، شماره 4، پاییز 1396، صفحه 1-269

محمدتقی قماش پسند؛ مرحوم سید رحیم مشیری؛ پرویز کردوانی؛ مسعود مهدوی