نویسنده = بهمن رمضانی گورابی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی شرایط اقلیم برای گردشگری ورزشی در شهرستان رودسر

دوره 5، شماره 1، زمستان 1391، صفحه 227-239

بهمن رمضانی گورابی؛ حسن فرج زاده؛ روشنک مرادیان حقی گروسی