نویسنده = نصراله مولایی هشجین
تعداد مقالات: 4
1. اثرات و پیامدهای مهاجرت معکوس در تحولات محیطی- اکولوژیکی و کالبدی روستاهای ساحلی شهرستان رشت

دوره 12، شماره 1، زمستان 1398، صفحه 635-656

زهرا ملکی؛ نصرالله مولایی هشجین؛ محمد باسط قرشی مینا آباد


3. تبیین نقش گردشگری در پایداری اجتماعی روستاهای شهرستان قائمشهر با تکیه بر نظر مدیران محلی

دوره 11، شماره 2، بهار 1398، صفحه 83-97

اسفندیار مهری تالار پشتی؛ عیسی پوررمضان؛ نصراله مولایی هشجین؛ آتوسا بیگدلی


4. تحلیل فضایی تغییرات کارکردی روستاهای جنوب غربی کلانشهرتهران

دوره 7، شماره 3، تابستان 1394، صفحه 105-121

بایرام عبادی؛ عبدالباسط قریشی؛ نصرالله مولائی هشجین