نویسنده = حسین کلانتری خلیل آباد
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل سازمان های مردم نهاد و نقش آنها در افزایش ظرفیت توسعه گردشگری شهر یزد

دوره 11، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 463-449

زهرا پیرمرادیان؛ حسین کلانتری خلیل آباد؛ علیرضا شمس الدینی