نویسنده = محمد رضا حافظ نیا
تعداد مقالات: 1
1. رفتار مداخله گران فرا منطقه‌ای در ژئوپلیتیک فرهنگی ایران و آذربایجان

دوره 11، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 61-87

سید امیرحسین مسرور؛ فرهاد حمزه؛ محمد رضا حافظ نیا