نویسنده = حمید بحیرایی
تعداد مقالات: 7
5. بررسی قابلیت‌های محیطی ایران، در برنامه‌ریزی توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی: روستاهای دره سولقان)

دوره 5، شماره 3، تابستان 1392، صفحه 225-240

مسعود مهدوی حاجیلویی؛ حمید بحیرایی؛ داود حسن زاده فرجود


6. تحلیلی بر روند تحولات جمعیت شهری استان اصفهان در سه دهه‌ی 1365 تا 1385

دوره 4، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 237-248

سید رامین غفاری؛ حمید بحیرایی؛ کبرا گرجی


7. تحلیل آماری سینوپتیکی پدیده گرد‌و‌غبار در استان ایلام

دوره 4، شماره 1، زمستان 1390، صفحه 47-67

حمید بحیرایی؛ سید محمدهادی ایازی؛ محمدعلی رجایی؛ حمزه احمدی