نویسنده = فخرالدین احمدی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر فناوری اطلاعات در بهره وری مدیریت امور روستایی (دهیاران) در راستای برنامه ریزی روستایی شهرستان بابل

دوره 11، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 271-289

هادی رزقی شیرسوار؛ محمد قربانی افروزی؛ فخرالدین احمدی