نویسنده = یوسفعلی زیاری
تعداد مقالات: 4
1. بررسی پارامترهای ریخت شناسی شهری در آسایش دمایی خرد اقلیم( نمونه موردی: کلانشهر تهران)

دوره 12، شماره 1، زمستان 1398، صفحه 825-845

مهدی بقایی؛ یوسفعلی زیاری؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی؛ حمید ماجدی


3. تبیین الگویی از راه یابی در شهر با رویکرد روان‌شناسی محیطی‌(مطالعه موردی: 11 محور پیاده مدار شهر تهران)

دوره 11، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 579-561

شهرام جنگجو؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی؛ یوسفعلی زیاری؛ علیرضا بندرآباد


4. تبیین ابعاد و مولفه‌های پایداری در حمل ‌و نقل شهری با بهره‌گیری از تحلیل عاملی

دوره 11، شماره 2، بهار 1398، صفحه 337-353

حمیدرضا پیران؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی؛ یوسفعلی زیاری؛ حمید ماجدی