نویسنده = اکبر اعتباریان
تعداد مقالات: 1
1. تعیین ابعاد برنامه‌ریزی شهری با تاکید بر پیوست فرهنگی در پروژه‌های عمرانی (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

دوره 11، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 149-166

مهدی ستوده‌فر؛ حمید دوازده امامی؛ اکبر اعتباریان