تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 40
تعداد مقالات 779
تعداد نویسندگان 1,743
تعداد مشاهده مقاله 162,205
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 216,350
نسبت مشاهده بر مقاله 208.22
نسبت دریافت فایل بر مقاله 277.73
درصد پذیرش 25
زمان پذیرش (روز) 197

       ((   به  سایت  فصلنامه  نگرش های نو  در جغرافیای انسانی  خوش  آمدید ))

                                                           

                                                                شرایط تایید اولیه مقالات

 مقاله ارسالی، تعهدی برای فصلنامه ایجاد نمی کند و مسئولین فصلنامه در پذیرش یا عدم پذیرش مقاله اختیار تام دارند.

   فصلنامه علمی  نگرش های نو در جغرافیای انسانی از   انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار با رویکرد دستاورد جدید علمی و  پژوهشی در  سال 4 شماره از فصلنامه‌‌ مذکور ر‌‌ا منتشر می‌نمایید.

 فصلنامه"نگرش های نو در جغرافیای انسانی"با رتبه علمی توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار و با استناد به جلسه مورخ 1390/4/22  " کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری" حائز رتبه علمی-پژوهشی می باشد و دارای تایید مجله‌های علمی دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس رای پنجاه یکمین جلسه مورخ1387/9/11 کمیسیون مجله نگرش های نو در جغرافیای انسانی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار راحائز شرایط چاپ دانست.و مجله نگرش های نو در جغرافیای انسانی بر اساس پنجاه و نهمین جلسه کمیسیون بررسی و تایید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مورخ 1388/8/4 دارای شرایط علمی-پژوهشی شناخته شد.    

       فصلنامه  نگرش های نو در جغرافیای انسانی از قوانین مربوط به دسترسی آزاد به محتوای علمی نشریات (Open Access) تبعیت می‌نماید

        این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE)می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی        می نماید.                                            

                                          

 *  برای دریافت  فرم تعهدنامه  اینجا کلیک کنید.

 * برای دریافت فرم تعارض منافع  اینجاکلیک کنید. 

                                                            
  نویسنده محترم: هنگام ارسال مقاله لطفا سمت نویسندگان را براساس فرمت محل دانشگاهی خود  تنطیم و ارسال نمایید ، فایل مقاله در صورت پذیرش  بعداز نمایه شدن  تغییر داده نمی شود.
 
 
 

ابر واژگان