((   به  سایت  فصلنامه  نگرش های نو  در جغرافیای انسانی   خوش  آمدید ))

 

پژوهشگران و فرهیختگان گرامی، برای بارگذاری مقالات ارزشمند خود در سامانه فصلنامه ، پس از ورود به سامانه، ثبت نام نمایید.

                                            *** شرایط تایید اولیه مقالات***

 مقاله ارسالی، تعهدی برای فصلنامه ایجاد نمی کند و مسئولین فصلنامه در پذیرش یا عدم پذیرش مقاله اختیار تام دارند.

 فصلنامه علمی - پژوهشی نگرش های نو در جغرافیای انسانی از   انتشارات   دانشگاه   آزاد   اسلامی    واحد گرمسار با   رویکرد    دستاورد  جدید علمی   و  پژوهشی   در  سال 4   شماره   از      فصلنامه          مذکور   را       منتشر      می نمایید.

 

فصلنامه"نگرش های نو در جغرافیای انسانی"با رتبه علمی- پژوهشی توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار و با استناد به جلسه مورخ 1390/4/22  " کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری" حائز رتبه علمی-پژوهشی می باشد و دارای تایید مجله‌های علمی دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس رای پنجاه یکمین جلسه مورخ1387/9/11 کمیسیون مجله نگرش های نو در جغرافیای انسانی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار راحائز شرایط چاپ دانست.و مجله نگرش های نو در جغرافیای انسانی بر اساس پنجاه و نهمین جلسه کمیسیون بررسی و تایید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مورخ 1388/8/4 دارای شرایط علمی-پژوهشی شناخته شد. لذا اساتید،صاحبنظران،کارشناسان و دانشجویان گرامی می‌توانند مقالات خود را از طریق این وب سایت بصورت الکترونیکی با رعایت نکات مندرج در راهنمای نویسندگان ارسال نمایند. 

       (( مقالات این  فصلنامه درپایگاه استنادی علوم جهان اسلام ودیگر پایگاهها  نمایه  می گردد  ))                                                          

                                                         

*  برای دریافت  فرم تعهدنامه  اینجا کلیک کنید.

* برای دریافت فرم تعارض منافع  اینجاکلیک کنید. 

                                                                 (( نکات مهم ))

 آندسته ازنویسندگانی که مقالات آنان بعداز مراحل داوری  تایید شد، لطفا فایل نهایی بااصلاحات کامل  برای چاپ ،با قید فوریت ارسال نمایند/ لطفاً قبل از ارسال مقاله راهنمای نویسندگان رامطالعه دقیق فرمایید/ توضیحات مبلغ هزینه در راهنما ی نویسندگان وصفحه ورود کاربر  قابل رویت           می باشد.

 

شماره جاری: دوره 12، شماره 3 - شماره پیاپی 47، تابستان 1399، صفحه 1-596 (سال 12،شماره3،پیاپی47تابستان 1399) 

3. بررسی راهبردهای ساختار زیست پذیری شهر ابرکوه

صفحه 41-62

مجتبی حاتمی؛ حسین سلیمانی؛ امیر گندمکار؛ حمید صابری


10. بررسی بلایای طبیعی از نگاه حقوق بین‌الملل؛ مطالعه موردی ایران

صفحه 187-211

علیرضا معینیان؛ محمد مهدی رحیمی؛ اکبر عباسیان؛ رضا پیوندی


11. تبیین نقش هیدروپلیتیک بر سیاست خارجی افغانستان و ایران (2015 الی 2019)

صفحه 213-235

ابوالفضل اخباری؛ محمد اخباری؛ علی اصغر اسماعیل پورروشن؛ محسن رنجبر؛ بتول باهک


20. تبیین ساختار کالبدی-فضایی کاربری اراضی بخش مرکزی شهر تبریز

صفحه 405-419

شکوفه مشفق فر؛ بختیار عزت پناه؛ میرنجف موسوی


21. تحلیل گفتمان جغرافیایی - منطقه ای توسعه در دولت اصلاحات

صفحه 421-441

عارف بیدار؛ علیرضا اسمعیل زاد؛ امین نواختی مقدم


23. نقش گردشگری ورزشی در توسعه پایدار شهر مشهد

صفحه 463-489

سبیکه سادات حسینی نسب؛ سید مصطفی طیبی ثانی؛ باقر مرسل مرسل


28. الگوی شکل‌گیری بحران‌های ژئوپولتیکی در خاورمیانه پس از 11 سپتامبر 2001

صفحه 575-596

پیروز کوهستانی؛ محمدحسن نامی؛ کیومرث یزدان‌پناه درو